Administratör & Stöd STF Fjällstugor

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer och har sedan starten 1885 varit pionjärer för att upptäcka Sverige. Genom att guida och inspirera till små och stora äventyr vill vi att fler människor ska få möjligheten att förstå och dela vår upptäckarlust. Vi vill värna om och utveckla våra unika miljöer så att vi kan lämna över dem till nästa generation. Föreningen har cirka 240 000 medlemmar och ungefär 300 boenden i Sverige, från fyr och fjällstation till skepp och hotell. Internationellt är STF en del av vandrarhemsorganisationen Hostelling International med 4 000 anläggningar i 90 länder. Varje år arrangeras tusentals aktiviteter och kurser på anläggningarna och i föreningens ungefär 65 lokalavdelningar. STF ger ut medlemstidningen Turist. Helårsanställda är cirka 270 och STF omsätter ungefär 370 miljoner kronor. Läs mer om STF och upptäck Sverige på www.svenskaturistforeningen.se/ eller www.facebook.com/svenskaturistforeningen


STF Fjällstugor finns i hela fjällkedjan med 44 fjällstugor från Rogenfjällen i söder till Pältsa i norr. Våra anläggningar ligger i väglösa områden längs stora och små vandringsleder i och bedriver verksamhet under vinter- och sommarsäsonger.
Våra fjällstugor är en viktig förutsättning för att ge människor möjlighet att upptäcka fjällen, är del av STFs ideella verksamhet och bemannas av runt 300 ideella stugvärdar under säsongerna.
 
Fjällstugornas verksamhet drivs områdesvis från STFs kontor i Abisko och Åre. Placeringen för tjänsten är på fjällstugkontoret i Abisko alternativt kan tjänsten utgå från kontoret i Åre.
I organisationen finns idag samordnare som sköter den direkta driften av fjällstugorna i de olika geografiska områdena och fastighetsskötare som arbetar med transporter och fastighetsskötsel. Verksamheten leds av en fjällstugchef. I tjänsten ingår periodvis en del resor; bl.a. till stugvärdskurser, planeringsmöten och ibland besök på våra fjällstugor.
 
Samordnartjänstens arbetsuppgifter är till stor del administrativa och innefattar bland annat


  • Periodisk uppföljning av statistik och nyckeltal i verksamheten
  • Administration i enhetens HR-frågor.
  • Ansvar för verksamhetens kurser/utbildningar och introduktioner av stugvärdar
  • Ansvar för register, dokumentation och kataloger för STF Fjällstugor
  • Arbete i våra system Citybreak, Mercur, Staffrec, Loop-on med flera
  • Arbete i utvecklingsprojekt
  • Administrativt stöd till områdesansvariga samordnare.
  • Tillsammans med övriga i organisationen utveckla våra fjällstugor.

 
Vi ser gärna sökande med erfarenhet och kunskap om fjäll och friluftsliv. Viktigast är att du som person behöver vara självgående, initiativtagande och ha ett stort ordningssinne. För att klara rollen behöver du trivas med att prata inför människor och också se fram emot intensiva arbetsdagar på både kontoret och ibland ute på fjället. Du behöver ha möjlighet att vara på resande fot under perioder då det under delar av året krävs att du arbetar på olika platser med utbildningar, introduktioner och tillsammans med övriga samordnare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då arbetet till stora delar bygger på sociala relationer, samarbete och att vi genomför verksamheten tillsammans.
 
Anställningen är på heltid och vi behöver en person som kan starta arbetet under årets första månader.

Frågor om tjänsten kan ställas till
Johan Påve
Fjällstugchef
STF Fjällstugor
johan.pave@stfturist.se

Ansökan