Svenska Turistföreningen söker ny generalsekreterare/VD

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer och har sedan starten 1885 varit pionjärer för att upptäcka Sverige. Genom att guida och inspirera till små och stora äventyr vill vi att fler människor ska få möjligheten att förstå och dela vår upptäckarlust. Vi vill värna om och utveckla våra unika miljöer så att vi kan lämna över dem till nästa generation. Föreningen har cirka 240 000 medlemmar och ungefär 300 boenden i Sverige, från fyr och fjällstation till skepp och hotell. Internationellt är STF en del av vandrarhemsorganisationen Hostelling International med 4 000 anläggningar i 90 länder. Varje år arrangeras tusentals aktiviteter och kurser på anläggningarna och i föreningens ungefär 65 lokalavdelningar. STF ger ut medlemstidningen Turist. Helårsanställda är cirka 270 och STF omsätter ungefär 370 miljoner kronor. Läs mer om STF och upptäck Sverige på www.svenskaturistforeningen.se/ eller www.facebook.com/svenskaturistforeningenUppdraget som GS/VD för Svenska Turistföreningen (STF) innebär att du ska leda en stor ideell förening som också driver en kommersiell verksamhet. STF har 242 000 medlemmar, ett 60-tal lokalavdelningar och en mängd ideellt aktiva. Föreningens kommersiella verksamhet består av personliga, hållbara och genuina boenden som möjliggör upptäckter över hela Sverige. En del drivs i STFs egen regi medan andra drivs av entreprenörer och eldsjälar som valt att ansluta sitt boende till STF. Tillsammans gör vi det möjligt för fler att upptäcka Sverige.

STFs verksamhet har under senare år bedrivits med ett stort fokus på en mer effektiv struktur, större intäkter och förbättrad lönsamhet i den kommersiella verksamheten. STF äger och förvaltar en stor mängd fastigheter med stora löpande underhållsbehov och de senaste årens verksamhet har genererat resurser för att kunna genomföra omfattande investeringar i modernare och miljövänligare lösningar i våra anläggningar. Samtidigt har stort fokus lagts på att stärka medlemsorganisationen, både i antal medlemmar, föreningsdemokrati och former för engagemang. Medlemsantalet ökar och STF står nu ekonomiskt starkare än på många år.

Nu vill vi höja ambitionsnivån i vårt hållbarhetsarbete, inklusive vår ekonomiska hållbarhet, och öka fokus och höja implementeringstakten i de sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågorna så att dessa ännu tydligare genomsyrar verksamheten. Vi söker en generalsekreterare som ska leda arbetet med att ytterligare integrera miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i STFs samlade verksamhet.


Kravspecifikation generalsekreterare Svenska Turistföreningen

Utbildning
 • Universitets- eller högskoleutbildning (eller motsvarande) inom ett för tjänsten relevant ämnesområde
Erfarenhet
 • Mycket god förmåga att läsa av och kommunicera en föränderlig omvärld både externt och internt inom organisationen
 • Dokumenterat goda ledaregenskaper, gärna från komplexa verksamheter på flera orter. Varit chef över chefer, gärna som VD
 • Erfarenhet från att bedriva strategiskt förändringsarbete i en komplex verksamhet
 • God kunskap om turismens kommersiella möjligheter och utmaningar, särskilt natur- och kulturturism
 • God kunskap om och intresse för ideell verksamhet och vad det innebär vad avser styrning och ledning
 • Vana från affärsverksamhet
 • Kontakter med myndigheter och andra organisationer inom STFs verksamhetsområden
 • Arbete med styrelser, gärna där ledamöterna är demokratiskt valda
 • Förhandlingsvana
 • Förändringsledning
Personliga egenskaper
 • Vi jobbar aktivt för minskade helikoptertransporter, men när vi säger att du bör ha ett helikopterperspektiv så menar vi något helt annat
 • Resultatorienterad
 • Starkt intresse för hållbarhetsfrågor
 • Relationsbyggare
 • Förtroendeingivande
 • Trygg ledare
 • God talare och presentatör
 • Förmåga att möta människor av olika slag där de är
 • Mycket drivande, självgående och modig
 • Tydlig med hög integritet
 • Lätt för att växla mellan det strategiska och operativa perspektivet
Vi samarbetar i denna rekrytering med chefsrekryteringsföretaget Headlight International .

Ansökan