Ansökan stugvärdsuppdrag vinter 2020

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer och har sedan starten 1885 varit pionjärer för att upptäcka Sverige. Genom att guida och inspirera till små och stora äventyr vill vi att fler människor ska få möjligheten att förstå och dela vår upptäckarlust. Vi vill värna om och utveckla våra unika miljöer så att vi kan lämna över dem till nästa generation. Föreningen har cirka 240 000 medlemmar och ungefär 300 boenden i Sverige, från fyr och fjällstation till skepp och hotell. Internationellt är STF en del av vandrarhemsorganisationen Hostelling International med 4 000 anläggningar i 90 länder. Varje år arrangeras tusentals aktiviteter och kurser på anläggningarna och i föreningens ungefär 65 lokalavdelningar. STF ger ut medlemstidningen Turist. Helårsanställda är cirka 250 och STF omsätter ungefär 330 miljoner kronor. Läs mer om STF och upptäck Sverige på www.svenskaturistforeningen.se/ eller www.facebook.com/svenskaturistforeningen


Här kan du som utbildad stugvärd söka uppdrag till STFs fjällstugor vinter 2020.
 

Ansökan är öppen                      20 september - 15 oktober
Besked ges under perioden       16 oktober - 1 november
Du som fått ett uppdrag lämnar ja/nej-svar till STF senast 10 november
 
Vi ser helst att ett uppdrag för vintern omfattar en eller flera perioder. Vid uttagningen kommer vi att prioritera er som sökt enligt perioderna. I periodtiderna ingår nu även stugvärdsträffar vid öppning och stängningsdagar efter säsong.
 
Stugvärdsträffen är obligatorisk vid säsongsstart 
Du som öppnar vintersäsongen i fjällstuga skall medverka vid startträffen i respektive område. Har du uppdrag senare under säsongen kan du själv välja vilken träff du skall medverka i eller också deltar du genom att medverka i introduktions utbildning via webben. Du står själv för resa till träffen. STF betalar resa till uppdraget om tjänstgöringstiden är minst 3 veckor. Anmälan till träff eller webbintroduktion görs på en länk som skickas ut senare under vintern.
 
Stockholm        1-2/2
Abisko              15-16/2
Jämtland         17-18/2 
Hemavan         24-25/2
Gällivare          28-29/2


 

 
 
Öppettider och perioder för vinter 2020
 
Du söker i ett av nedan områden:
  1. Norra: Abisko, Saltoluokta, Padjelanta
  2. Södra: Vindelfjällen, Jämtland, Rogen
* Fjällstuga med proviantförsäljning.
^ Fjällstuga med bastu
# Fjällstuga med servering

  1. Norra

Kungsleden Abisko-Kebnekaise

Period 1

Period 2

Period 3

Abiskojaure*^

15/1-17/2

 

 

Abiskojaure*^, Alesjaure*^, Sälka*^, (Stugvärd 1och 2)

15/2-10/3

10/3-2/4

2/4-28/4

Abiskojaure*^, Alesjaure*^, Sälka*^ (stugvärd 3)

 

10/3-2/4

2/4-23/4

Tjäktja, Singi (stugvärd 1)

15/2-11/3

11/3-2/4

2/4-28/4

Tjäktja, Singi  (stugvärd 2)

 

11/3-2/4

2/4-28/4

 

 

 

 

Kungsleden Kebnekaise-Saltoluokta-Kvikkjokk

 

 

 

Kaitumjaure*^

28/2-30/3

30/3-28/4
 

Teusajaure*^, Vakkotavare*, Sitojaure, Aktse*^, Pårte

28/2-31/3

31/3-27/4

 

 

 

 

 

Övriga stugor

 

 

 

Vistas*^, Nallo

28/2-31/3

31/3-27/4

 

Unna Allakas*^

28/2-25/3

25/3-20/4

20/4-11/5

Kårsavagge, Pältsa^, Tarfala

28/2-30/3

30/3-27/4

 

Hukejaure (stugvärd 1)

28/2-1/4

1/4-11/5

 

Hukejaure (stugvärd 2)

 

1/4-11/5

 

Sitasjaure

28/2-1/4

1/4-4/5

 

 

 

 

 

Padjelantaleden

 

 

 

Njunjes, Tarrekaise*, Såmmarlappa*

28/2-30/3

30/3-20/4

 

Pieskehaure*^ (stugvärd 1)

28/2-30/3

30/3-4/5

 

Pieskehaure*^ (stugvärd 2)

 

30/3-4/5

 

Vaimok

28/2-30/3

30/3-4/5

 

Akka^, Kutjaure

28/2-1/4

1/4-28/4

 

                                                                                                                                                                                                
                                                                
  1. Södra

Vindelfjällen

Period 1

Period 2

Period 3

Aigert*^, Serve*

24/2-2/4

2/4-4/5

 

Syter*, Tärnasjö*^ 

24/2-1/4

1/4-4/5

 

Viterskalet*# (stugvärd 1och 2)

24/2-1/4

1/4-4/5

 

 

 

 

 

Jämtlandsfjällen

 

 

 

Arådalen**

vinterstängt

 

 

Anaris*, Fältjägaren*

28/2-27/3

27/3-27/4

 

 

 

 
 

Gåsen* (stugvärd 1 och 2)

17/2-11/3

11/3-6/4

6/4-27/4

Lunndörren*^ (stugvärd 1och 2)

17/2-11/3

11/3-6/4

6/4-27/4

Stensdalen*^ (stugvärd 1 och 2)

17/2-11/3

11/3-6/4

6/4-27/4


Vålåstugan* (stugvärd 1)

17/2-11/3

11/3-6/4

6/4-27/4

Vålåstugan* (stugvärd 2)

 

11/3-6/4

6/4-27/4

 

 

 

 

Rogenområdet

 

 

 

Rogen*^, Skedbro*, Storrödtjärn*

28/2-26/3

25/3-20/4

 

 

 

 
 

  
Ersättning

Ersättningen baseras på omsättningen på fjällstugan och uppgår till 2.900-7.500 kr/månaden.

5.200 kr/månad
Abiskojaure, Alesjaure, Gåsen, Lunndörren, Stensdalen, Sälka, Viterskalet

4.400 kr/månad
Singi,

3.800 kr/månad
Aktse, Pieskehaure, Tjäktja, Unna Allakas, Vålåstugan

3.300 kr/månad, Fältjägaren, Hukejaure, Kaitumjaure, Nallo, Pältsa, Rogen, Sitojaure, Syter, Tarfala, Teusajaure,  Tärnasjö, Vaimok, Vistas

2.900 kr/månad
Aigert, Akka, Anaris, Arådalen, Kårsavagge, Kutjaure, Njunjes, Pårte, Serve, Sitasjaure, Skedbro, Storrödtjärn, Såmmarlappa, Tarrekaise, Vakkotavare
 

Ansökan