Ansökan stugvärdsuppdrag sommar 2021

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer och har sedan starten 1885 varit pionjärer för att upptäcka Sverige. Genom att guida och inspirera till små och stora äventyr vill vi att fler människor ska få möjligheten att förstå och dela vår upptäckarlust. Vi vill värna om och utveckla våra unika miljöer så att vi kan lämna över dem till nästa generation. Föreningen har cirka 240 000 medlemmar och ungefär 300 boenden i Sverige, från fyr och fjällstation till skepp och hotell. Internationellt är STF en del av vandrarhemsorganisationen Hostelling International med 4 000 anläggningar i 90 länder. Varje år arrangeras tusentals aktiviteter och kurser på anläggningarna och i föreningens ungefär 65 lokalavdelningar. STF ger ut medlemstidningen Turist. Helårsanställda är cirka 270 och STF omsätter ungefär 370 miljoner kronor. Läs mer om STF och upptäck Sverige på www.svenskaturistforeningen.se/ eller www.facebook.com/svenskaturistforeningen


Ansökan öppnar 15 december.


Ansökan är öppen                       15 december 2020 - 12 januari 2021
Besked ges under perioden         13-31 januari
Du som erbjuds ett uppdrag förväntas svara inom 7 dagar, gärna tidigare om du kan!
 
Vi ser helst att ett uppdrag för sommaren omfattar en eller flera perioder. Vid uttagningen kommer vi att prioritera er som sökt enligt perioderna. Perioderna nedan är den dag du ankommer till fjällstugan respektive lämnar fjällstugan.
 
För norra Kungsleden gäller fri sökning utan givna perioder, du anger själv vilka tider du söker. Sökanden som kan ta så långa perioder som möjligt kommer att prioriteras
 
Du som söker ett stugvärdsuppdrag måste vara medlem i Svenska Turistföreningen
 
Webbutbildning/Uppstartsträff
Inför sommar 2021 kommer inga planerade träffar att hållas inför säsong. Uppstarten genomförs på webben kompletterat med ett uppstartsmöte på distans med din samordnare. Den digitala uppstarten kommer att läggas ut 4 juni
 
Coronavirus och hälsa
Då folkhälsomyndigheten nu inte längre bedömer att det finns någon anledning till särskilda rekommendationer för personer över 70 år, tas åldersgränsen på 70 år bort som krav för att söka stugvärdsuppdrag. Informationen är däremot fortfarande att riskfaktorer i form av sjukdomar och stigande ålder innebär större risker för allvarliga komplikationer av Coronaviruset. Därför är det viktigt att du som söker stugvärdsuppdrag under eget ansvar gör en bedömning av dina egna risker och möjligheter med att vara stugvärd utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samma bedömning behöver också göras utifrån ett hälsoperspektiv i övrigt. Förhållandena under uppdraget är för de flesta mer krävande än på hemmaplan; t.ex. med avstånd till civilisation, annorlunda hygienförutsättningar, vattenhämtning och besvärliga väderförhållanden. Vi vill att du som söker är vid god hälsa och att hälsoproblem/sjukdomar inte är något som ökar risker eller försvårar ditt stugvärdsuppdrag. För att verka som stugvärd behöver du också bedöma dig själv ha den fysik som krävs för att ta dig ut till fjällstugan.

I länkarna nedan finns mer information om de rekommendationer folkhälsomyndigheten ger kring riskfaktorer. Rekommendationer och restriktioner kan komma att ändras och STF följer de råd som ges av FHM

Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/ för mer information om riskgrupper

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/information-till-aldre/

Ny stugvärd/stugvärdskurs
Är du ny stugvärd så skall du genomföra STFs stugvärdskurs inkl. två webbutbildningar. STFs stugvärdskurs genomförs på distans med självstudier i egen takt via webben med start den 15 februari. I denna ansökan så söker du både uppdrag och stugvärdskurs. För att få gå stugvärdskursen så krävs att du får ett uppdrag
  


 


 
Öppettider och perioder för sommar 2021 Du söker i ett av nedan områden: 1.Norra: Abisko, Laponia, Padjelanta 2.Södra: Vindelfjällen, Jämtland, Rogen

Tabell:
En stugvärd gäller om inget antal anges
* Fjällstuga med proviantförsäljning
^ Fjällstuga med bastu
 
 
1.norra


 Kungsleden Abisko-Kaitumjaure


Period 1


Period 2


Period 3


Abiskojaure*^

 
Fri ansökningsperiod under hela sommaren
17/6-20/9, 3 värdar


Abiskojaure*^
 


13/7-5/8

1 värd


6/8-27/8

1 värdAlesjaure*^

 
Fri ansökningsperiod under hela sommaren
23/6-20/9, 3 värdar


Alesjaure*^
 


12/7-1/8

1 värd


2/8-29/8

1 värdTjäktja

 
Fri ansökningsperiod under hela sommaren
23/6-20/9, 2 värdar


Sälka*^

 
Fri ansökningsperiod under hela sommaren
23/6-20/9, 2 värdar


Sälka*^
 


7/7-20/9

1 värd Sälka*^
 


19/7-8/8

1 värd


9/8-5/9

1 värdSingi


Fri ansökningsperiod under hela sommaren
23/6-20/9, 2 värdar


Kaitumjaure*^


Fri ansökningsperiod under hela sommaren
23/6-20/9, 1 värd


Kaitumjaure*^
19/7-22/8

1 värd

 


Resursvärd


Fri ansökningsperiod under hela sommaren
23/6-20/9, 1 värd
 


Kungsleden Teusajaure-Saltoluokta-Kvikkjokk


Period 1


Period 2


Period 3


Teusajaure*^ (inkl. båttrafik)


23/6-26/7

2 värdar


25/7-23/8

2 värdar


22/8-20/9

2 värdarTeusajaure*^ 


19/7-22/8

1 värd

 Aktse*^ (inkl. båttrafik)


23/6-26/7

2 värdar


25/7-23/8

2 värdar


22/8-20/9

2 värdar


 
Aktse*^

 

 

15/7-23/8       2 värdar

 Vakkotavare, Sitojaure, Pårte


23/6-26/7

 


25/7-23/8

 


22/8-20/9

 Resursvärd 


15/7-22/8

1 värd Övriga stugor Lappland

 Pältsa^ 


24/7-13/9

 

 Abiskojokka


26/6-17/7

 


21/8-4/9

 

Kårsavagge, Tarfala, Vistas^


30/6-9/8


8/8-13/9

Nallo, Unna Allakas*^


30/6-2/8


1/8-13/9

 

 Hukejaure, Sitasjaure


 10/7-12/8


 11/8-13/9

 

  Padjelantaleden


Period 1


Period 2


Period 3


Akka^, Njunjes, Såmmarlappa*,  Tarrekaise, Vaisaluokta


30/6-4/8

 


3/8-6/9

 

 Kutjaure


10/7-8/8

 


7/8-6/9

 Pieskehaure*^, Vaimok 

 

24/7-30/8

 Sårjåsjaure


obemannad

 

 

 


 

 

 

 

2.Södra


Vindelfjällen


Period 1


Period 2


Period 3


Aigert*^, Serve, Syter, Tärnasjö*^


23/6-26/7


25/7-23/8


22/8-20/9


Viterskalet*


23/6-26/7

2 värdar


25/7-23/8

2 värdar


22/8-20/9            2 värdar 


 


 

 


Jämtlandsfjällen


 


 

 


Anaris, Arådalen**, Fältjägaren


23/6-26/7


25/7-23/8


22/8-20/9


Gåsen*, Lunndörren*^, Stensdalen*^, Vålåstugan*


23/6-26/7

2 värdar


25/7-23/8

2 värdar


22/8-20/9            2 värdar

Rogenområdet


 


 

 


Rogen*^, Skedbro, Storrödtjärn


23/6-26/7


25/7-23/8


22/8-20/9 


 


 

 

Ersättning

Ersättningen baseras på omsättningen på fjällstugan och uppgår till 2 900-7 500 kr/månaden.

7 500 kr/månad
Abiskojaure, Alesjaure, Sälka
 
6 200 kr/månad
Tjäktja, Singi, Teusajaure, Aktse

5 200 kr/månad
Kaitumjaure, Viterskalet, Lunndörren, Stensdalen

4 400 kr/månad
Tärnasjö, Syter, Vålåstugan, Gåsen

3 800 kr/månad
Unna Allakas, Vistas, Tarfala, Vakkotavare, Sitojaure, Pårte, Såmmarlappa, Aigert, Serve, Fältjägaren
 
3 300 kr/månad
Abiskojokka, Kårsavagge, Nallo, Akka, Kutjaure, Vaisaluokta, Arådalen, Rogen, Skedbro, Storrödtjärn
 
2 900 kr/månad
Pältsa, Hukejaure, Sitasjaure, Njunjes, Tarrekaise, Pieskehaure, Vaimok, Anaris
 
LÄS INNAN DU GÖR ANSÖKAN
 
Frågor att svara på i ansökan som kan behöva förberedas:
 • Välj ditt fjällområde (norra eller södra)
 • Fyra önskemål om fjällstuga och period
 • Övriga upplysningar om dina önskemål
 • Om anhörig, familj, barn skall vara med
 • Om du har hund så tänk på att söka till de stugor som passar med hund.

Som ny stugvärd svarar du även på:
 • Vad du har för tidigare utbildningar/tjänster inom turism
 • Om du haft någon tjänst/anställning eller varit med på STF arrangemang.
 • Dina erfarenheter av fjäll och framför allt STF Fjällstugor
 • Kort om fjällturer du gjort

Logga in till ansökan


Du behöver bifoga personligt brev och CV för att komma vidare i ansökan, så ha detta tillgängligt innan du klickar vidare.
 
 • Du loggar in med bank-id eller e-postadress (kod skickas till din e-post).
 • När du nu kommit in i ansökan så bifoga personligt brev och CV och fyll i uppgifter. Klickar sedan vidare på ”skicka ansökan” så får du upp ett dokument med ett stort antal frågor som skall besvaras (urvalsfrågor).

 

Ansökan