Ansökan stugvärdsuppdrag vinter 2021

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer och har sedan starten 1885 varit pionjärer för att upptäcka Sverige. Genom att guida och inspirera till små och stora äventyr vill vi att fler människor ska få möjligheten att förstå och dela vår upptäckarlust. Vi vill värna om och utveckla våra unika miljöer så att vi kan lämna över dem till nästa generation. Föreningen har cirka 240 000 medlemmar och ungefär 300 boenden i Sverige, från fyr och fjällstation till skepp och hotell. Internationellt är STF en del av vandrarhemsorganisationen Hostelling International med 4 000 anläggningar i 90 länder. Varje år arrangeras tusentals aktiviteter och kurser på anläggningarna och i föreningens ungefär 65 lokalavdelningar. STF ger ut medlemstidningen Turist. Helårsanställda är cirka 270 och STF omsätter ungefär 370 miljoner kronor. Läs mer om STF och upptäck Sverige på www.svenskaturistforeningen.se/ eller www.facebook.com/svenskaturistforeningen
Här kan du söka stugvärdsuppdrag till STFs fjällstugor vinter 2021.
Ansökan är öppen                       21 september - 15 oktober
Besked ges under perioden         25 oktober – 5 november
Du som fått ett uppdrag lämnar ja/nej-svar till STF senast 11 november
 
Vi ser helst att ett uppdrag för vintern omfattar en eller flera perioder. Vid uttagningen kommer vi att prioritera er som sökt enligt perioderna. Perioderna nedan är den dag du ankommer fjällstugan respektive lämnar fjällstugan.
 
Webbutbildning
Inför vintern kommer inga planerade träffar att hållas inför säsong. All utbildning sker i ett webbforum. Om du blir antagen till ett uppdrag så är det din stugsamordnare som planerar in eventuella möten med dig.
 
Folkhälsomyndighetens rekommendation covid-19
Du som är född 1950 eller tidigare samt du som har underliggande sjukdomar som ökar risken kan inte söka uppdrag för vintern 2021.
 
Ny stugvärd/stugvärdskurs
Är du ny stugvärd så skall du genomföra STFs stugvärdskurs inkl. två webbutbildningar. STFs stugvärdskurs genomförs på distans med självstudier i egen takt via webben med start den 10 februari. I denna ansökan så söker du både uppdrag och stugvärdskurs. För att få gå stugvärdskursen så krävs att du får ett uppdrag.
  

 
Öppettider och perioder för vinter 2021
Du söker i ett av nedan områden:
  1. Norra: Abisko, Saltoluokta, Padjelanta
  2. Södra: Vindelfjällen, Jämtland, Rogen

Tabell:
En stugvärd gäller om inget antal anges.
* Fjällstuga med proviantförsäljning.
^ Fjällstuga med bastu
  1. Norra

 Kungsleden Abisko-Kebnekaise

Period 1

Period 2

Abiskojaure*^

 25/2-25/3 2värdar

 25/3-26/4 2värdar

Abiskojaure*^

 

 25/3-14/4 1värd

Alesjaure*^, Sälka*^

 4/3-25/3 2värdar

 25/3-26/4 2värdar

Alesjaure*^, Sälka*^

 

 25/3-14/4 1värd

Tjäktja, Singi

 4/3-25/3 1värd

 25/3-26/4 2värdar

 

 

 

Kungsleden Kebnekaise-Saltoluokta-Kvikkjokk

 

 

Kaitumjaure*^

 4/3-25/3

 25/3-26/4

Teusajaure*^, Vakkotavare*

 4/3-30/3

 30/3-26/4

Sitojaure, Aktse*^, Pårte

 4/3-19/4

 

 

 

 

Övriga stugor Lappland

 

 

Vistas*^, Nallo, Kårsavagge, Tarfala

 18/3-26/4
 

Unna Allakas*^

 4/3-31/3

 31/3-3/5

Pältsa^

 25/3-26/4

 

Abiskojokka

 Vinterstängt

 

Hukejaure

 4/3-30/3

 30/3-10/5

Sitasjaure

 4/3-30/3

 30/3-26/4

 

 

 

 

 

 

Padjelantaleden

 

 

Tarrekaise*, Såmmarlappa*

 4/3-19/4
 

Pieskehaure*^

 4/3-26/3

 26/3-3/5

Vaimok

 26/3-3/5

 

Akka^

 4/3-30/3

 30/3-26/4

Njunjes, Kutjaure, Vaisaluokta

 Vinterstängt

 

                                                      
  1. Södra

Vindelfjällen

Period 1

Period 2

Aigert*^, Serve, Tärnasjö*^ 

 3/3-30/3

 30/3-3/5

Syter, Viterskalet*

 3/3-31/3

 31/3-3/5

 

 

 

Jämtlandsfjällen

 

 

Arådalen**

 Vinterstängt

 

Anaris, Fältjägaren

 4/3-27/3

 27/3-19/4

Gåsen*

 25/2-27/3 2värdar

 27/3-26/4 2värdar

Lunndörren*^, Stensdalen*^

 25/2-27/3 2värdar

 27/3-19/4 2värdar

Vålåstugan*

 25/2-27/3 1värd

 27/3-19/4 2värdar

 

 

 

Rogenområdet

 

 

Rogen*^, Skedbro*, Storrödtjärn*

 4/3-27/3

 27/3-19/4

 

 

 

 
 Ersättning

Ersättningen baseras på omsättningen på fjällstugan och uppgår till 2.900-7.500 kr/månaden.

5.200 kr/månad
Abiskojaure, Alesjaure, Gåsen, Lunndörren, Stensdalen, Sälka, Viterskalet

4.400 kr/månad
Singi

3.800 kr/månad
Aktse, Pieskehaure, Tjäktja, Unna Allakas, Vålåstugan

3.300 kr/månad, Fältjägaren, Hukejaure, Kaitumjaure, Nallo, Pältsa, Rogen, Sitojaure, Syter, Tarfala, Teusajaure,  Tärnasjö, Vaimok, Vistas

2.900 kr/månad
Aigert, Akka, Anaris, Arådalen, Kårsavagge, Kutjaure, Njunjes, Pårte, Serve, Sitasjaure, Skedbro, Storrödtjärn, Såmmarlappa, Tarrekaise, Vakkotavare

Ansökan