Ansökan stugvärdsuppdrag sommar 2020

Svenska Turistföreningen är en av Sveriges största ideella organisationer och har sedan starten 1885 varit pionjärer för att upptäcka Sverige. Genom att guida och inspirera till små och stora äventyr vill vi att fler människor ska få möjligheten att förstå och dela vår upptäckarlust. Vi vill värna om och utveckla våra unika miljöer så att vi kan lämna över dem till nästa generation. Föreningen har cirka 240 000 medlemmar och ungefär 300 boenden i Sverige, från fyr och fjällstation till skepp och hotell. Internationellt är STF en del av vandrarhemsorganisationen Hostelling International med 4 000 anläggningar i 90 länder. Varje år arrangeras tusentals aktiviteter och kurser på anläggningarna och i föreningens ungefär 65 lokalavdelningar. STF ger ut medlemstidningen Turist. Helårsanställda är cirka 270 och STF omsätter ungefär 370 miljoner kronor. Läs mer om STF och upptäck Sverige på www.svenskaturistforeningen.se/ eller www.facebook.com/svenskaturistforeningen
Här kan du söka uppdrag till STFs fjällstugor sommar 2020.
 

Ansökan är öppen                       15 december - 10 januari
Besked ges under perioden         10 januari - 31 januari
Du som fått ett uppdrag lämnar ja/nej-svar till STF senast 8 februari
 
Vi ser helst att ett uppdrag för sommaren omfattar en eller flera perioder. Vid uttagningen kommer vi att prioritera er som sökt enligt perioderna. I periodtiderna ingår nu även stugvärdsträffar vid öppning och stängningsdagar efter säsong.
 
Stugvärdsträffar
Du som öppnar sommarsäsongen i fjällstuga skall medverka vid startträffen i respektive område. Har du uppdrag senare under säsongen kan du själv välja vilken träff du skall medverka i eller också delta i en webb baserat forum gällande introduktion. STF betalar resa till uppdraget, men inte till träffen. I samband med att du blir uttagen behöver du bestämma vilken av träffarna du skall medverka vid.
 
Ny stugvärd/stugvärdskurs
Är du ny stugvärd så skall du genomföra STFs stugvärdskurs inkl. en webbutbildning. Är du stugvärd som öppnar stugan i något område så skall du även delta i stugvärdsträffen. I denna ansökan så söker du både uppdrag och stugvärdskurs.
 
Stugvärdskurs   15-21/3
 
Stugvärds träffar
Stockholm        30-31/5
Storulvån          11-13/6
Gällivare          13-14/6
Ammarnäs       15-16/6
Gällivare          22-23/6
 

 
 
Öppettider och perioder för sommar 2020
 
Du söker i ett av nedan områden:
 1. Norra: Abisko, Saltoluokta, Padjelanta
 2. Södra: Vindelfjällen, Jämtland, Rogen


* Fjällstuga med proviantförsäljning.
^ Fjällstuga med bastu
# Fjällstuga med servering
 
Där det är angivet ex.vis (stugvärd 1 och 2) så innebär det att perioderna gäller för två stugvärdar. Finns inget angivet så gäller perioden för en stugvärd.
 1. Norra området

För fjällstugorna Abiskojaure, Alesjaure, Tjäktja, Sälka, Singi så är det fritt att söka uppdrag över hela säsongen. Det gäller stugvärd 1 och 2 som då också blir huvudvärdar på stugan.  Men vi ser helst att uppdragets längd är minst 3 veckor. Eftersom vi söker två eller flera värdar till dessa stugor så är det en fördel om stugvärd 1 och 2 är ett par eller är bekanta med varandra. Vissa av dessa stugor har ju även en 3:e, 4:e och 5:e stugvärd, men dessa söks i nedan perioder.
 
 

Kungsleden Abisko-Kebnekaise

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Abiskojaure*^ (stugvärd 1 och 2)

Fri ansökan under hela säsongen 11/6-21/9


Alesjaure*^, Sälka*^, (stugvärd 1 och 2)

Fri ansökan under hela säsongen 13/6-21/9


Abiskojaure*^, Alesjaure*^,Sälka*^ (stugvärd 3)

13/6-13/7

13/7-5/8

5/8-27/8

27/8-21/9


Abiskojaure*^, Alesjaure*^,Sälka*^ (stugvärd 4)

 

13/7-5/8

5/8-27/8

 


Abiskojaure*^, Alesjaure*^,Sälka*^ (stugvärd 5)

 

 

3/8-23/8

 


Tjäktja, Singi  (stugvärd 1 och 2)

Fri ansökan under hela säsongen 13/6-21/9


Abiskojokka

22/6-13/7

13/7-6/8

15/8-21/9

 


För (stugvärd 1 och 2) i Teusajaure och Aktse är en del av uppdraget båttrafik med motorbåt.

Kungsleden Kebnekaise-Saltoluokta-Kvikkjokk

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4


Kaitumjaure*^, (stugvärd 1)

13/6-17/7

16/7-19/8

18/8-21/9

 


Kaitumjaure*^, (stugvärd 2)

1/7-17/7

16/7-19/8

18/8-21/9

 


Teusajaure*^,(stugvärd 1 och 2)

13/6-11/7

10/7-4/8

3/8-29/8

28/8-21/9


Teusajaure*^ (stugvärd 3)

 

7/7-1/8

31/7-31/8

 


Vakkotavare* (stugvärd 1)

13/6-11/7

10/7-4/8

3/8-29/8

28/8-21/9


Vakkotavare* (stugvärd 2)

 

10/7-4/8

3/8-29/8

28/8-21/9


Sitojaure (stugvärd 1)

13/6-11/7

10/7-4/8

3/8-29/8

28/8-21/9


Sitojaure (stugvärd 2)

 

10/7-4/8

3/8-29/8

 


Aktse*^(stugvärd 1 och 2)

13/6-11/7

10/7-4/8

3/8-29/8

28/8-21/9


Aktse*^ (stugvärd 3)

 

7/7-1/8

31/7-31/8

30/8-21/9


Aktse*^(stugvärd 4)

 

7/7-1/8

31/7-31/8

 


Pårte

13/6-11/7

10/7-4/8

3/8-29/8

28/8-21/9


 

 

 

 

 


Övriga stugor
     

 


Unna Allakas*^, Kårsavagge, Vistas*^, Nallo, Tarfala, Pältsa^

22/6-22/7

21/7-18/8

17/8-14/9

 


Hukejaure, Sitasjaure

22/6-2/8

1/8-7/9

 

 


 

 

 

 

 


Padjelantaleden

 

 

 

 


Akka^, Vaisaluokta

22/6-20/7

19/7-12/8

11/8-7/9

 


Kutjaure, Njunjes, Tarrekaise*, Såmmarlappa*, Vaimok, Pieskehaure*^

22/6-2/8

1/8-7/9

 

 


Sårjåsjaure (stugvärden bor i tält)

 

20/7-20/8

 

 


                                                                                                                                                                                                                                      
 1. Södra området

Stugvärd 2 i Aigert är en extravärd för att fjälluffa-familj går under period1.
Stugvärd 3 i Viterskalet är en förstärkning p.g.a. att fjälluffa genomförs.
 
Som 3:e värd i Lunndörren och Stensdalen kan du även få fungera som en resursvärd, med att besöka andra fjällstugor och lösa av ordinarie stugvärdar.
 

Vindelfjällen

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Aigert*^, (stugvärd 1)

15/6-19/7

18/7-18/8

17/8-21/9

 


Aigert*^, (stugvärd 2)

15/6-12/7

 

 

 


Serve*

15/6-19/7

18/7-18/8

17/8-21/9

 


Syter*^ (stugvärd 1)

15/6-19/7

18/7-18/8

17/8-21/9

 


Syter*^ (stugvärd 2)

5/7-19/7

18/7-18/8

 

 


Tärnasjö*^

15/6-19/7

18/7-18/8

17/8-21/9

 


Viterskalet* (stugvärd 1och 2)

15/6-13/7

12/7-3/8

2/8-24/8

23/8-21/9


Viterskalet* (stugvärd 3)

 

16/7-10/8

10/8-31/8

 


 

 

 

 

 


Jämtlandsfjällen

 

 

 

 


Arådalen**, Anaris*, Fältjägaren*

12/6-19/7

18/7-18/8

17/8-21/9

 


Gåsen*, Lunndörren*^, Stensdalen* (stugvärd 1 och 2)

12/6-13/7

12/7-3/8

2/8-27/8

26/8-21/9


Lunndörren*^ Stensdalen*^ (stugvärd 3)

 

9/7-27/7

30/7-24/8

 


Vålåstugan* (stugvärd 1)

12/6-13/7

12/7-3/8

2/8-27/8

26/8-21/9


Vålåstugan* (stugvärd 2)

 

12/7-3/8

2/8-24/8

23/8-21/9


 

 

 

 

 


Rogenområdet
     

 


Rogen*^, Skedbro*, Storrödtjärn*

12/6-19/7

18/7-18/8

17/8-21/9

 


 
     

 


Resursvärden kan antingen få ett uppdrag att gå mellan olika stugor och avlösa ordinarie stugvärdar eller också kan man få hoppa in som extra resurs på någon stuga där behov finns.  

Resursstugvärd

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Abisko området

13/6-30/6

1/7-27/7

28/7-23/8

24/8-20/9

Laponia området

 

15/7-31/7

1/8-19/8

 

Vindelfjällen

Ingen resursstugvärd

Jämtlandsfjällen

Se 3:e värd Lunndörren, Stensdalen

 
Ersättning

Ersättningen baseras på omsättningen på fjällstugan och uppgår till 2.900-10.000 kr/månaden.

10.000 kr/månad
Platsansvarig Abiskojaure, Alesjaure, Sälka
 
7.500 kr/månad
Abiskojaure, Alesjaure, Singi, Sälka
 
6.200 kr/månad
Aktse, Teusajaure (högre ersättning för båt)
 
5.200 kr/månad
Abiskojokka, Gåsen, Kaitumjaure, Lunndörren, Resursstugvärdar, Stensdalen, Tjäktja, Viterskalet
 
4.400 kr/månad
Syter, Tärnasjö, Vakkotavare, Vålåstugan
 
3.800 kr/månad
Aigert, Fältjägaren, Pårte, Serve, Sitojaure, Tarfala, Såmmarlappa, Unna Allakas, Vistas
 
3.300 kr/månad
Akka, Arådalen, Kårsavagge, Kutjaure, Nallo, Njunjes, Pieskehaure, Pältsa, Rogen, Skedbro, Storrödtjärn, Tarrekaise, Vaisaluokta
 
2.900 kr/månad
Anaris, Hukejaure, Sitasjaure, Sårjåsjaure, Vaimok
 
 
 
Frågor att svara på i ansökan som kan behöva förberedas:
 • Välj ditt fjällområde (norra eller södra)
 • Fyra önskemål om fjällstuga och period
 • Övriga upplysningar om dina önskemål
 • Om anhörig, familj, barn skall vara med
 • Om du har hund så tänk på att söka till de stugor som passar med hund.
Som ny stugvärd svarar du även på:
 • Vad du har för tidigare utbildningar/tjänster inom turism
 • Om du haft någon tjänst/anställning eller varit med på STF arrangemang.
 • Dina erfarenheter av fjäll och framför allt STF Fjällstugor
 • Kort om fjällturer du gjort

 
Logga in till ansökan
Du behöver bifoga personligt brev och CV för att komma vidare i ansökan, så ha detta tillgängligt innan du klickar vidare.


 • När du anger din mailadess och klickar vidare så kan du antingen gå vidare med den kod du fått till din e-post eller logga in  med bank-id.
 • Nu är det dags att bifoga personligt brev och CV.
 • När du sedan klickar vidare så får du upp ett dokument med ett stort antal frågor som skall besvaras. 
 • Om du inte kan skicka dokumentet så beror det sannolikt på att du inte svarat på någon fråga som är obligatorisk.

Ansökan